Szaty Liturgiczne /

Różańce


Różaniec - nazwa modlitwy w religii chrześcijańskiej, pierwotnie Psałterz Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa znana i kultywowana w chrześcijaństwie od czasów średniowiecznych, przechodząca liczne przeobrażenia; obdarzona przez wielu wiernych szczególną czcią i wiązana z licznymi objawieniami.

Słowo różaniec jest utożsamiane nie tylko z samą modlitwą ale również z charakterystycznym sznurem modlitewnym używanym do odliczania ilości powtórzeń kolejnych części modlitwy. Różaniec używany jest też w religiach indyjskich oraz w islamie. Obecna forma samego sznura modlitewnego ewoluowała wraz z modlitwą. Najbardziej innowacyjne formy przyjmują postać pierścieni z koralikami oraz kart modlitewnych.

Różaniec zaczęto odmawiać

w XII wieku jako modlitwę, która np. braciom zakonnym nie umiejącym czytać zastępowała odmawianie psalmów. W XIV wieku pewien kartuz podzielił 150 „Zdrowaś” na 15 dziesiątek, dołączając do każdej z nich Modlitwę Pańską — „Ojcze Nasz”.

Od wieku następnego właczono w odmawianie głośnej modlitwy także medytację tajemnic z życia Pana Jezusa. W tymże wieku zaproponowano wiernym podział różańca na trzy części (radosną, chwalebną i bolesną).
Polityka Prywatnosci |
Różańce