Szaty Liturgiczne /

Manipularz


 
 Manipularz jest jednym z elementów liturgii katolickiej. Terminem tym określana jest przepaska zakładana przez kapłana na lewej ręce, a dokładnie na jej przedramieniu. Inna nazwa tej części garderoby to sydarium. Manipularz zawsze jest w tym samym kolorze co stuła i ornat - w zależności od części roku liturgicznego i rodzaju sprawowanej liturgii. Termin manipularz wywodzi się z języka łacińskiego. Tłumaczy się go jako snop zboża.

Historia manipularza sięga starożytności. W starożytnym Rzymie bogaci mieszczanie wiązali na przegubie ręki zdobione chusteczki, nazywane mappa. Oprócz funkcji dekoracyjnej chusteczki te służyły do dawania sygnałów. Mappy używane były w późniejszych czasach na dworze bizantyjskim. Do liturgii kościoła katolickiego manipularze weszły w XII wieku, chociaż niektóre źródła podają, że już w V wieku papież Sylwester I nakazywał stosowanie manipularzy. Ostatecznie papież Pius V umieścił manipularz w 1570 roku w Mszale Rzymskim. W roku 1969, po reformie liturgii, obowiązek noszenia manipularza został zniesiony, jednak nadal jest on stosowany w formie nadzwyczajnej formie sprawowania liturgii.
Manipularz jest przepaska szeroką na 10 cm i długą na ok. 1 m. Często rozszerzany jest na końcach. Całość jest bogato haftowana i ozdabiana. Na manipularzu umieszczane są najczęściej 3 krzyże, jednak tylko jeden - na końcu- jest obowiązkowy. Manipularz symbolizuje kajdany nałożone Chrystusowi, a także sznur krępujący Jezusa podczas prowadzenia na Golgotę. Brzmienie słowa manipularz przywołuje skojarzenia z łacińskim zwrotem manus plena, który oznacza rękę pełną szczodrości i pracy. Ma zachęcać do pokuty i służby Bogu.Polityka Prywatnosci |
Szaty Liturgiczne w sutanna.pl