Szaty Liturgiczne / Zakony / Zakony

Albertyni


Albertyni to zakon męski, którego główną posługą jest „ratunek natychmiastowy”. Bracia Albertyni  tworzą tzw przytuliska, domy, w których mogą schronić się potrzebujący. Bracia pomagają osobom ubogim, których podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. Przytuliska działają jednak na zasadzie uspołecznienia i umoralnienia osób tego potrzebujących: żebraków, bezdomnych, osób bezrobotnych itp. domy te maja na celu chwilowo schronić, w niektórych przypadkach dać stałe miejsce zamieszkania, pracę.

Zakon Albertynów powstał w 1888 r, rok od momentu założenia przez św. Alberta habitu. Św Albert założył także zgromadzenie Sióstr Albertynek. Jego główne założenia opierały się na regułach św. Franciszka z Asyżu. Początek jego działalności opierał się na ogrzewalniach dla bezdomnych, na które kwestował by być w stanie je utrzymać. Oddając się w całości pracy na rzecz ubogich zaprzestawał malowania obrazów, które tworzył w latach wcześniejszych.

Brat Albert był Polakiem urodzonym w 1845 roku w Igołomi niedaleko Krakowa. W swoim młodzieńczym życiu kluczowym wydarzeniem był udział w Powstaniu Styczniowym, w którym został ranny w wyniku czego amputowano mu nogę. Dostał się do niewoli po przegranej bitwie pod Mełchowem, po uwolnieniu zamieszkał w Paryżu. Do Polski wrócił w 1865, rozpoczął studia malarskie w Warszawie, jednak kontynuował je w Monachium.


Polityka Prywatnosci |
Szaty Liturgiczne w sutanna.pl