Szaty Liturgiczne / Zakony / Zakony
DominikanieZakon Dominikanów jest zwyczajową nazwą Zakonu Kaznodziejskiego.  Powstał na południu Francji w XIII w., jednak jego założycielem nie był Francuz, a Hiszpan - kanonik św. Dominik de Guzman, stąd potoczna nazwa. Pierwszy, założony w 1215 r. klasztor znajdował się w Tuluzie, a do końca 1320 r. było ich 600. Dominikanie szybko zyskiwali popularność, m.in. dzięki poparciu papieży, zainteresowaniu społeczeństwa ich działalnością.  Celem Zakonu było głoszenie "wszem i wobec" Ewangelii. Zakony, zakładane były prawie zawsze w centrach miast, nazywane, podobnie jak w przypadku franciszkanów, żebraczymi - utrzymywały się z datków społeczeństwa.
 
 
fot. Zakon Dominikanów w Lublinie

Jednym z najważniejszych działań zakonu, które przyniosło im sławę, była obrona Indian w Ameryce Południowej.
Bracia posiadali ogromną potrzebę kształcenia i rozwoju intelektualnego, co na dłuższy czas związało ich z instytucjami uniwersyteckimi. Twierdzili, że studiowanie i praca naukowa są pomocne w głębszym poznaniu Kościoła i chcieli to przekazać prostym ludziom w sposób zrozumiały.
Polityka Prywatnosci |
Szaty Liturgiczne w sutanna.pl