Szaty Liturgiczne / Zakony / Zakony


CystersiZałożycielem Zakonu Cystersów (we Francji) był w 1098 r. Robert z Molesme. Zakon ten wywodził się z benedyktynów, toteż posługiwał się regułą benedyktyńską. Cystersi są często nazywani "białymi mnichami", a to dlatego, że ich habity są koloru białego z czarnym szkaplerzem (okrywającym barki, plecy i klatkę piersiową), przepasanym płóciennym pasem.

Członkowie zakonu praktykowali prostotę i ubóstwo, co miało doprowadzić do naśladowania Chrystusa. Tak samo jak benedyktyni wyrzekali się wszelkich dóbr doczesnych. Cystersi byli pokutnikami żyjącymi w ciszy i samotności, dlatego ich zakony powstawały na pustkowiach, w lasach, w miejscach, które oddalone były od osad. Mieli tylko to, co było im niezbędne do życia, sami uprawiali ziemię i prowadzili gospodarstwa.

Należy wspomnieć, że zakony i opactwa cysterskie były w średniowieczu bardzo ważnymi ośrodkami, które pielęgnowały i czciły kulturę, naukę, wprowadzały postęp w rolnictwie i rzemiośle. W efekcie tego nie musieli za bardzo walczyć o miejsca na swoje siedziby, gdyż szlachta, książęta, a czasami władcy zabiegali o ich względy, by właśnie na ich terenach powstała siedziba Cystersów.
Polityka Prywatnosci |
Szaty Liturgiczne w sutanna.pl