Szaty Liturgiczne / Zakony / Zakony
Franciszkanie

Zakon Braci Mniejszych, zwany potocznie franciszkanami, jest wspólnotą zakonną, należącą do grupy zakonów żebrzących. Jego założycielem był św. Franciszek z Asyżu, który powołał go do życia w 1209 roku. Ponad 300 lat później zakon podzielono na Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Zakon Braci Mniejszych, zwanych również Obserwantami. W XVII wieku niezależny stał się Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

Każdy z tych trzech wymienionych zakonów jest oparty na takiej samej regule zakonnej, której autorem jest św. Franciszek.

Bracia Mniejsi, jak przystało na następców św. Franciszka prowadzą bogatą działalność – pomagają ubogim, jeżdżą na misje, prowadzą sanktuaria i parafie, a także nauczają i pełnią funkcję kaznodziejów. Trzeba jednak zauważyć, że w życiu franciszkanów dominuje przede wszystkim modlitwa.

Pierwszy klasztor franciszkański powstał w Polsce w 1236 roku we Wrocławiu, a  następny rok później w Krakowie.

Polityka Prywatnosci |
Szaty Liturgiczne w sutanna.pl